Управление на проекти

Управление на проекти

За да се стигне от голите стени до завършен и красив интериор има път, в който ние ще ви съдействаме през цялото време.

След изготвяне на интериорен проект, нашия екип упражнява авторски надзор над реализацията, а по желание на възложителите- можем да предложим  управление на изпълнението на проекта.

Изградили сме партньорска мрежа от подизпълнители и доставчици, с които заедно сбъдваме интериори, които да вдъхновяват и да ви служат.

Вижте част от нашите проекти.