Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1 Airbnb 1

Airbnb 1

Обект: Вила

Площ: 174 кв.м

Етап: 3Д проект

Заданието от възложителя предполагаше да заложим светли тонове, естествени материали. Стремихме се да пресъздадем релаксираща атмосфера и хармонично и топло излъчване на пространството.

За щастие, архитектурните особености ни съдействаха с естественото обилно осветляване на обекта, високи тавани и големи функционални площи.