Научете повече за начина, по който определяме цената на нашата услуга и изготвяме ценова оферта. Цената зависи от конкретната услуга, която сте избрали.

Цена за идеен проект, технически проект и авторски надзор

Цените за идеен проект, технически проект (чертежи) и авторски надзор в нашето студио се определят в зависимост от големината на пространстрвото, типа (жилище или бизнес имот), брой санитарни помещения, брой спални помещения, както и от сложността на проекта и стила, в който ще се изпълнява.

Цена за идеен проект, технически проект и цялостно управление

Цените за идеен проект, технически проект (чертежи) и цялостно управление (поемане на ангажимента по изпълнението на проекта), се договарят с възложителите според горепосочените критерии.

Разлика между авторски надзор и цялостно управление

При авторския надзор дизайнерът осъществява надзор над изпълнението и съдейства при разрешаването на възникнали казуси. Клиентът сам управлява процесите по реализацията н проекта. 

Ако времето за вас е ценно, при нас ще получите цялостно управление на проекта. Задачата по изпълнението и довеждане на проекта докрай, се прехвърля изцяло на нашето студио. 

Повече за това, каква е разликата между авторски надзор и цялостно изпълнение на проекта, както и какви етапи и специфики съдържа изпълнението на даден проект, прочетете тук.

Задаване на конкретен бюджет от страна на клиента

Обикновено бюджетът за реализацията на интериорния проект се определя предварително при обсъждането на проекта с възложителя.

Винаги апелираме към клиентите ни да зададем конкретен бюджет, който да следваме при създаването на интериорния проект- бюджет, който действително клиентът е готов да заплати за реализирането на проекта.

Определяне на цената

В Studio ONE, цените за интериорен дизайн се определят според спецификите на имота, който е обект на проектиране.

Цената зависи както от това колко голямо прострaнство проектираме, колко сложен е проектът, така и от това доколко желаете ние да се ангажираме с реализацията на проекта. 

Прочетете тази статия, за да разберете повече за различните подходи за определяне на цената за интериорен дизайн.

Изготвяне на ценова оферта

След първоначална среща и обсъждане на някои параметри на имота и целите на проектирането, ще Ви предложим конкретна цена за интериорен дизайн и авторски надзор/цялостно изпълнение.

По отношение на остойностяването на реализацията на проекта- всичко се изчислява и описва максимално прецизно. В случай, че възникне допълнителен разход, то това би било с цел подобряване на крайния резултат и се съгласува първо с клиента.

Безплатна консултация

Свържете се с нас, за да уговорим среща в офиса ни и да обсъдим Вашите желания, мечти и цели. Ако отговарят на нашите вярвания и виждания, ще се радваме да работим заедно!

Ако живеете извън Варна, се обадете на +359 895 26 46 96 и ще разберете как можем да работим заедно дистанционно.