През юни 2019 г. редица британски архитекти стартираха инициативата UK Architects  Declare Climate and Biodiversity Emergency. Наред с други неща, на уебсайта им се казва: „Сградите и конструкциите играят основна роля, защото са отговорни за почти 40 процента от емисиите на въглероден диоксид (CO2), свързани с енергията, и в същото време оказват значително влияние върху нашите естествени местообитания.“

Архитектурният дизайн и устойчивостта са две неразделни теми на нашето общество днес.

Освен Grimshaw Architects, архитектурната фирма Foster + Partners е една от първите, които се регистрираха миналата година. Със своя манифест за устойчивост те публикуваха конкретни планове по темата.

Те дори бяха представени по време на конференцията на ООН за изменение на климата COP25 в Мадрид. Досега още 830 офиса следват инициативата, с цел засилване на работните им практики за създаване на архитектура и урбанизъм, които имат по-положително въздействие върху света и хората.

Архитектурен дизайн – Да правим все повече и повече

С осемстранния манифест, организацията би искала да надхвърли съществуващите системи за сертифициране на околната среда и по този начин да разшири ангажиментите си към целите за опазване на климата в Париж. Изправени сме и пред нови предизвикателства в областта на архитектурния дизайн. Защото, ако продължим както преди, температурата на атмосферата ще се повиши с около +4,2 градуса.

„Строителството и експлоатацията на сградите представляват 26 процента от общите емисии на ПГ в световен мащаб“, добавиха архитектите от Foster + Partners.

За да се намалят точно тези емисии на въглероден диоксид в проектите, методика за количествено определяне на тези емисии е разработен въз основа на цялостен, устойчив подход.

По този начин въздействието върху околната среда на сградата може да бъде измерено, прогнозирано и наблюдавано във всяка фаза на проекта и в рамките на типичен период от време.

Оборудването и бъдещите ремонти също попадат в тази категория. От това могат да бъдат разработени контрамерки или инструменти, за да се намалят емисиите на CO2. Вътрешно, архитектурната фирма също работи устойчиво. Вече четири години 100 процента от електроенергията се получава от възобновяеми източници.

Освен това годишната глобална мобилност на служителите и емисиите от отопление и отпадъци се компенсират изцяло от лондонския офис.

Специалната методология за измерване на емисиите

За да могат да се измерват въглеродните емисии, проектите се разделят на шест области:

-структура на проекта и оборудване на строителната площадка

 -структура

 -Фасада

 -Сграда

 -Оборудване и експлоатация

 -Енергия и транспорт

Емпиричните стойности и независимо проверените научни данни от повече от 50 години позволяват изчисленията, които се наблюдават и контролират по време на целия процес на изграждане. Foster + Partners вече са готови да предложат тази методология на всички бъдещи клиенти, за да направи голяма крачка към Парижкото споразумение.

Архитектурен дизайн – новата гледка привежда планетата в баланс

Целта на архитектите е да проектират сгради, неутрални за климата или възстановяващи климата. Но манифестът също така казва: „Необходим е баланс между емисиите и абсорбцията, за да се спре глобалното затопляне.“ Необходими са възобновяема енергия и увеличено залесяване.

Очакваме, че темата за устойчивост в архитектурата и интериорния дизайн ще става тепърва все по-актуална и в България.