Какво e управление и реализация на интериорен проект?

Повечето фирми за интериорно проектиране предлагат 2 вида услуги по отношение на реализацията на проекта- авторски надзор или цялостно изпълнение. Най-просто казано- при авторския контрол– вие като възложители сами изпълнявате проекта, а дизайнерите упражняват надзор над изпълнението и съдействат при възникнали казуси. А какво означава управление на проекта и неговата реализация ? Не можем да […]

Read more
Работна станция в гората по дизайн на унгарско студио
архитектура дизайн

Иновативен дизайн от бъдещето Днес сме вдъхновени от изключителната идея за един по-различен проект, реализиран от унгарското студио Hello wood. Създателите на тази кабина- работна станция са я проектирали с мисъл за човешкит потребности и в унисон с настоящата обстановка, когато хората повече от всякога имат нужда от близостта си с природата. Кабината- работната станция […]

Read more